System kontroli dostępu

Nie trzeba nikogo długo przekonywać, że bezpieczeństwo osób oraz mienia jest istotne. Jest to wymóg obecnych czasów. Także nowoczesne miejsca pracy wymagają większego zabezpieczenia przed ingerencją osób niepowołanych, niż miało to miejsce w przeszłości.

Informatyzacja stanowisk pracy oraz specjalizacja zadań sprawiają, że osoby zatrudnione w firmie posiadają dostęp do danych, które nie mogą pozostawać poza kontrolą. Na ich straży stoi system kontroli dostępu (KD), który jest nieodzownym narzędziem prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. W prawie każdej firmie kontrola dostępu jest koniecznym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. System KD jest przydatnym rozwiązaniem, które pozwala sporo zaoszczędzić. Doskonale sprawdza się na dużych obszarach, ale może być używane nawet w biurowcach, hotelach, szpitalach czy galeriach handlowych

Jak działa system kontroli dostępu

System KD obsługuje sieć czytników znajdujących się w punktach kontroli na terenie obiektu. Każdy czytnik jest podłączony do kontrolera, w którego pamięci rejestrowane i zapisywane są wszystkie zdarzenia. W systemie KD do identyfikacji, czy dana osoba ma uprawnienia służą m.in.:

  •         klawiatury kodowe,
  •         karty magnetyczne,
  •         karty zbliżeniowe bądź mikroprocesorowe.

Identyfikacja pracowników może odbywać się również za pomocą danych biometrycznych np. siatkówki oka lub linii papilarnych. Administrator, dzięki oprogramowaniu, ma możliwość ograniczania lub nadawania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup.

Możliwości, jakie daje system kontroli dostępu

System kontroli dostępu daje wiedzę, gdzie w danej chwili znajduje się konkretny pracownik, który z pracowników próbował wejść do budynku firmy poza godzinami wyznaczonymi w grafiku oraz kto jako ostatni wyszedł z chronionej strefy. System KD umożliwia eliminację tradycyjnych kluczy oraz nadawanie konkretnych uprawnień wybranym pracownikom. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie oraz późniejsze odtwarzanie miejsc i czasu przemieszczania się pracowników (czy nawet klientów).

W niektórych branżach ważnym wskaźnikiem rozwoju biznesu jest określenie liczby przemieszczających się ludzi. W tym przypadku system KD jest istotnym narzędziem do badania natężenia ruchu, a zapis na urządzeniach należących do systemu pozwala na dokładną analizę jakościową i ilościową.