Eltechsystem - monitoring osiedli

 

Od kiedy w Polsce pojawił się monitoring, znacząco zmalała liczba przestępstw. System wizyjny ma niebagatelne znaczenie także na terenie zakładów przemysłowych i firm. Dzięki analityce obrazu istnieje możliwość automatycznego wykrywania i oceny wszelkiego typu zagrożeń, jak również pełne identyfikowanie zdarzeń i ich uczestników.

Kamery monitoringu – prewencja i błyskawiczna identyfikacja sprawców przestępstw

Kamery pomagają w sprawnej identyfikacji wielu przestępstw i wykroczeń. Chodzi tutaj zarówno o czyny ujmowane w kategoriach wykroczeń, jak i przestępstwa ciężkiego kalibru. Monitoring miejski oraz ten istniejący na terenie zakładów pracy, osiedli miejskich, mieszkań deweloperskich czy obiektów handlowych i usługowych, spełnia dwie podstawowe funkcje. Pierwsza to uchwycenie okiem kamery sprawcy czynu oraz możliwość nagrania przebiegu całego zdarzenia. Druga kwestia, równie ważna, to fakt, iż kamery mają działanie prewencyjne. Przestępcy szybko orientują się, gdzie rozlokowane są kamery monitoringu i starają się unikać miejsc, w których mogłyby być namierzone.
Na niekorzyść potencjalnych sprawców przestępstw działa fakt, iż monitoring staje się coraz częstszym zjawiskiem i funkcjonuje zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i prywatnej. Dzięki temu, nie dochodzi do wielu zdarzeń o charakterze kryminalnym, co wpływa na obniżenie liczby popełnianych czynów – szczególnie pobić, kradzieży, wandalizmu, gwałtów i rozbojów.

Ograniczenie aktów wandalizmu i kradzieży w strefach publicznych

Wandalizm i kradzieże to powszechne przestępstwa. Aby ograniczyć niszczenie mienia oraz jego bezprawne zawłaszczanie, wprowadza się kamery w kluczowych punktach miast, na terenie punktów usługowych, handlowych, firm jak i osiedli miejskich. Dzięki temu, policja niemal natychmiast otrzymuje informację o próbach dewastacji czy kradzieży. Sprawcy tego rodzaju przestępstw zostają ujęci na „gorącym uczynku”. Kamery mają także za zadanie, ograniczyć próby kradzieży – mienia firmowego i prywatnego, szczególnie w sklepach i punktach usługowych – kawiarniach, restauracjach, kinach czy pubach.
Monitoring jest doskonałym narzędziem, które działa zarówno prewencyjnie, jak i pomaga w skutecznym wykrywaniu sprawców przestępstw. Dzięki temu, nie ma potrzeby poszukiwania i żmudnego identyfikowania tożsamości danej osoby, jak również gromadzenia materiału dowodowego w sprawie, w postaci zeznań świadków. Kamery uchwycą każde zajście i zidentyfikują każdego przestępcę.

Monitoring w zakładach przemysłowych i firmach, to obecnie konieczność

Dzięki monitoringowi wizyjnemu, który zamontowany jest w zakładach przemysłowych, bankach, hotelach czy innych obiektach handlowo- usługowych, możliwe jest rejestrowanie wszelkich zdarzeń, jak również pełny podgląd działań realizowanych przez pracowników. Dzięki temu, nie dochodzi do kradzieży oraz zachowań łamiących kodeks pracy czy przepisy BHP. Ponadto, następuje podniesienie stanu bezpieczeństwa zatrudnionych i samego obiektu. Badania dowodzą, iż obserwacja znacząco podnosi efektywność i sumienność w zakresie wykonywanych obowiązków zawodowych. Nagrywanie i archiwizacja zapewniają pełną kontrolę nad rejestracją czasu i harmonogramu pracy. Zdalny podgląd daje szansę na 24-godzinną obserwację, zarówno przez internet, jak i sieć lokalną.

Analityka obrazu

Inteligentny system pozwala na szybkie wykrywanie ruchu, identyfikację twarzy, jak również alarmowanie o innych, niecodziennych sytuacjach. Dzięki analityce obrazu AV możliwe jest ponadto zliczanie ilości osób, sygnalizowanie o pojawieniu się lub zniknięciu danego obiektu, przekroczeniu danej strefy. System może informować także o zatrzymaniu się w tak zwanej strefie zabronionej. Nowoczesny monitoring posiada specjalne mechanizmy błyskawicznego wyszukiwania scen, które są obiektem naszego zainteresowania.

Monitoring stał się narzędziem nie tylko popularnym, ale i koniecznym. Przydaje się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest stały nadzór pozwalający utrzymać wysoki stopień bezpieczeństwa i efektywność realizowanych prac.